Starptautiskais Bakalaurāts

Starptautiskā bakalaurāta (International Baccalaureate, IB) izglītības programmas ir pasaulē atzītas programmas, kuru mērķis ir skolēna vispārēja un padziļināta prasmju attīstība. Programmas skolēniem nodrošina ne tikai zināšanas vairākos mācību priekšmetos, bet arī veicina viņu pašmotivāciju un mērķtiecību turpināt mācības gan vidusskolā, gan augstskolā. Apjautājot IB klases audzēkņus, ieguvām dažādus viedokļus par MYP(Middle Year Programme) programmu. Daudzi atzina, ka programma ir izaicinoša, bet tajā pašā laikā daudzpusīga, jo var iemācīties daudz ko jaunu ne tikai par Latviju, bet arī par pasauli. Daži skolēni uzsvēra, ka svarīga ir angļu valodas lietošana un ir pateicīgi skolotājiem, kuri māca savus priekšmetus angļu valodā, bet tajā pašā laikā ir gatavi izskaidrot latviski. Bet vairums vēlējās stāstīt par saviem projektiem, pie kuriem pavada daudz laika, lai gala rezultāts būtu augstas kvalitātes un darba aizstāvēšana noritētu veiksmīgi.

IB programmas mērķis ir sagatavot skolēnus nākotnes izaicinājumiem, mācot viņiem prasmes, kuras noderēs dažādās jomās. Papildu tradicionālajām mācībām, skolēni tiek iepazīstināti ar plašām un daudzpusīgām zināšanām, kas ietver ne tikai akadēmisko pieredzi, bet arī prasmju attīstību – domāšanas un analizešanas prasmes, empātiju un sadarbību, kritisko domāšanu un spēju uzņemties riskus. Piemēram, mācību programmā liels uzsvars tiek likts uz pasaulē aktuālu situāciju un problēmu izpratni, izraisot pārdomas par to, kā ikviens cilvēks spēj iesaistīties un palīdzēt.

IB programma sniedz visaptverošu izglītību, kas ietver praktisko darbu, radošo domāšanu un sadarbību ar citiem. Skolēni mācās ne tikai teorētiskus jēdzienus, bet arī to praktisko pielietojumu reālās situācijās. Viņi ir iesaistīti sociāli nozīmīgos projektos, kas palīdz risināt problēmas un veicināt kopienas attīstību. Tādējādi, programma ne tikai sagādā skolēniem bagātīgu mācību pieredzi, bet arī veicina konstruktīvu mijiedarbību ar sabiedrību un audzina par sociāli atbildīgiem cilvēkiem.

IB programma rosina skolēnus aplūkot problēmas un jautājumus starptautiskā perspektīvā, tādēļ mācību procesā liels uzsvars tiek likts uz globālu skatījumu. Tiek uzskatīts, ka pētniecībā balstīta pieeja veicina studentu kritisko domāšanu, analītiskās spējas un problēmu risināšanas prasmes.

Turklāt, IB programma ir vērsta uz mācīšanos mūža garumā. Tas nozīmē, ka mācīšanās ir nepārtraukts process visā dzīves garumā. Tā veicina skolēnu interesi par iegūtās izglītības turpmāko izmantošanu, attīstot sevi un veicinot personisko izaugsmi.

IB programma veicina skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, par prioritāti izvirzot pētījumos balstītas mācības. Skolēni sev interesējošās tēmas pēta un izprot padziļinātā līmenī. 

Katru gadu IB skolēni individuāli vai sadarbojoties ar citiem klasesbiedriem veido IB Sabiedriskās līdzdalības projektu(Community Project). Projekta mērķis – palīdzēt dažādām kopienām. Skolēnu projekti dažkārt ir ļoti daudzveidīgi, piemēram, labdarības akcijas, brīvprātīgais darbs, atkritumu vākšana, u.c. Piemērs labdarības akcijai – skolēni izveido un organizē akciju, kurā cilvēki tiek aicināti ziedot vecas segas, palagus un rotaļlietas dzīvnieku patversmei. Tādējādi skolēni attīsta labdarības un sadarbības prasmes, kā arī sniedz praktisku palīdzību tiem, kam tā ir nepieciešama. Projekti ir viena no svarīgākajām IB mācību programmas daļām, kas veicina skolēnos pilsonisko līdzatbildību.

Skolēnu domas par IB

IB skolēns sacījis: “Manuprāt, starptautiskā bakalaura (IB) programma ir ideāla izvēle tiem, kas vēlas iesaistīties darbā, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas pasaulē un sniegtu palīdzību tiem, kam tas vajadzīgs. Šī programma piedāvā daudz praktisku prasmju un vienlaikus iespēju dot savu ieguldījumu sabiedrībai.” 

Aptaujājot IB skolēnus, guvām dažādas atsauksmes par IB ikdienas dzīvi: kādi ir skolotāji, pārējie skolēni un cik patīkami būt daļai no šīs programmas. Piemēram, kāds skolēns atzina: “IB programmā ir jācenšas, jāiemācās tēmas gan angliski, gan latviski, bet man tas ir ļoti patīkams process”, kā arī “Šī programma noteikti ir ļoti izaicinoša, mums ir mazliet vairāk stundu nekā paralēlklasēm, bet mēs esam gatavi to paveikt”.

Galvenokārt, IB sniedz iespēju iegūt daudz praktisku prasmju, kas noderēs visā dzīvē. Programmā iekļauti gan stingri akadēmiskie mācību priekšmeti, kā matemātika, valodas, dabaszinātnes u.c., gan tā palīdzēs attīstīt analītiskās un problēmrisināšanas prasmes, kritisko domāšanu un efektīvu laika organizēšanu. Turklāt, vidusskolas programmā ir iespēja individuāli izvēlēties apgūt mācību priekšmetus, kas palīdz attīstīt talantus un apgūt nākotnē noderīgas specifiskas zināšanas.

Tādēļ, pēc mūsu domām, starptautiskā bakalaura programma (IB) ir izcila izvēle tiem, kas vēlas apgūt gan akadēmiskas zināšanas un praktiskas prasmes, gan veidot pozitīvas pārmaiņas pasaulē, aktīvi piedaloties brīvprātīgā darbā, nodrošinot plašu izpratni par pasaules problēmām, veicinot cilvēku iesaistīšanos pozitīvu pārmaiņu veidošanā.

Rakstu veidoja 9.IB klases skolēni Martens Lānso un Gundars Agarskis

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Pievienot komentāru

Tev jāielogojas, lai pievienotu komentāru.