Projekts “Izproti, iesaisties, lem”

 

c Komentāri ir izslēgtiProjekts “Izproti, iesaisties, lem”

Uzticības tālrunis

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111

c Komentāri ir izslēgtiUzticības tālrunis

Aicinām iesaistīties projektā “Kontakts Jelgavā”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas parlaments laika posmā no 16.septembra līdz 16.oktobrim realizē personīgās izaugsmes un pašpārvaldes iepazīšanas un stiprināšanas projektu “Kontakts Jelgavā”. Ar projekta palīdzību tiks palielināta skolēnu iesaiste aktīvā rīcībā un skolas dzīvē,  veicinot JSVĢ pašpārvaldes līdzdalību lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā ģimnāzijas līmenī.

Pirmā projekta tikšanās reize ar nosaukumu “Starts” notika 16.septembrī, kuras laikā pašpārvaldes vadītājs Markuss Brasavs-Muižnieks informēja pašpārvaldes dalībniekus un skolas aktīvistus par projekta mērķiem, uzdevumiem un veicamajiem darbiem. Tikšanās laikā skolēni vienojās par pienākumu sadali.

Projekta ietvaros skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar izaugsmes treneriem un komunikācijas ekspertiem organizēs aptauju, dinamiskās darbnīcas par pašizaugsmi, līderību, komandas veidošanu, kā arī ideju ģenerēšanu. No katras klases paredzēts darboties 2-3 pārstāvjiem, kas potenciāli vēlas darboties pašpārvaldē, vai vēlas vairāk uzzināt par tās darbību. Piedaloties projekta aktivitātēs, skolēni palielinās personīgo iespēju līdzdalības kompetences, prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību pilnveidošanā, kas ir nozīmīgs pamats jauniešu pilsoniskas līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā, ka arī palielinās iespēju, ka viņi tiks izvēlēti darbībai nākamajā skolēnu pašpārvaldē.

Projekta kopējais budžets ir 4000,00 EUR, īstenošanas laiks: no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.

c Komentāri ir izslēgtiAicinām iesaistīties projektā “Kontakts Jelgavā”

Aicinām jauniešus izteikt viedokli par Jelgavu

Šobrīd tiek īstenota Jelgavas valstspilsētas 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauja, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Jelgavas valstspilsētu kā dzīves, izglītības iegūšanas, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Lai piedalītos aptaujā, ir jāaizpilda neliela aptaujas anketa: https://www.surveymonkey.com/r/86H8XLW

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2F86H8XLW&choe=UTF-8&chld=L|4

 

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – pilsētu interesē katra personīgais viedoklis un novērtējums!

Aptaujas organizatori garantē, ka visi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi. Par personas datu apstrādi, lūdzu, skatīties šeit: https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes.

 

c Pievienot komentāru

Streika nebūs

c Komentāri ir izslēgtiStreika nebūs

Lepojamies!

 
 

c Komentāri ir izslēgtiLepojamies!

Dzejas dienu izaicinājums nes pirmos augļus

…Manī ir tikai stikls,
stikls, kas katru nakti kļūst asāks.
No rīta pieceļoties, tas atkal ir vesels – 
bez plaisām….”
 
Tā raksta Elza Gerda Caune no 9.kom. Paldies visiem, kas atsaucās izaicinājumam Dzejas dienu 2022 laikā rakstīt un publicēt savu dzeju. Vidusskolēni savus darbus publicēja paši Facebook Dzejas dienu oficiālajā profilā, bet pamatskolēnu radošais gars un risinājums atrodams skolas mājas lapas sadaļā Dzeja vieno/ Plaisa stiklā. Aicinām iepazīt jaunos dzejdarus!

c Pievienot komentāru

Nāc spēlēt teātri!

c Pievienot komentāru

Esi aktīvs Spīdolā!

c Pievienot komentāru

Pieņem izaicinājumu rakstīt dzeju!

c Pievienot komentāru

Nāc dziedāt uz Spīdolas kori!

Sveiks, dziedātāj!
Ja tev tuva dziesma un kora mūzika, es, Agija Pizika un Alvins Ruža tevi gaidīsim
kora mēģinājumos sestdienās no 10.00 līdz 13.00, lai iemācītos skaistu
repertuāru un gatavotos XXVII Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem, kas notiks
Rīgā, laikā no 2023.gada 30.06 līdz 09.07.
Aicināti Spīdolas Valsts ģimnāzija skolēni, absolventi, skolotāji.
Mūsu pirmā tikšanās skolā jau 10.09 plkst.10.00.Lūdzu esat precīzi 9.50!!!

 

c Pievienot komentāru