Par skolu

JSVĢ_mācību procesa principi un prioritātes Misija un vīzija

Vērtības: Zinātnei, Mākslai, Tēvzemei

JSVĢ izglītības filozofija un vērtības saistās ar  izglītības obligātajā saturā un audzināšanas vadlīnijās noteikto caurviju prasmju un tikumu  audzināšanu.

SKOLAS PRIORITĀTES 2020.-2025. 

skolas prrioritātes

Mūsu skolēni par savu skolu:

Būt spīdolietim…

Par spīdolieti varu saukt sevi jau ceturto gadu, kopš 9.klasē pievienojos komerčiem. Es komerczinību novirzienu izvēlējos, jo programma ir interesanta un zināju, ka savu nākotni labprāt saistītu ar uzņēmējdarbību. Ko es darītu citādāk, kā arī mani ieteikumi Jums, pirms izvēlaties novirzienu.

Pirms piesakies kādam novirzienam, izvērtē savas stiprās un vājās puses, piemēram, Tev padodas matemātika, bet nav viegli apgūt svešvalodas. Pēc katra skolā apgūtā priekšmeta izvērtēšanas vari izvēlēties piemērotāko novirzienu.

KOMerc novirziens ir atbildīgiem, čakliem, kreatīviem un uzņēmīgiem skolēniem, attīsta spēju sadarboties un komunicēt. Lielākais ieguvums mācoties komercklasē, ir iespēja izmantot iegūtās zināšanas arī praksē, piemēram veidojot skolēnu mācību uzņēmumu. Liela priekšrocība komercim ir ,,atvērtība” un uzdrīkstēšanās, kā arī lielas darba spējas, kas rezultējas augstos sasniegumos. Zaudējumus es apzinos tikai šobrīd, kad jāizvēlas augstskola, kur studēt. Diemžēl nevaru pieteikties skolās, kurās nepieciešami priekšmeti, kurus neesmu mācījusies, piemēram, fiziku vai bioloģiju, proti, atsijājas programmas un jomas, kurās varu iet studēt. Tik svarīgu un nozīmīgu lēmumu pieņēmu pirms 4 gadiem, bet nešaubos, ka tā ir pareizā izvēle. Bet atgādinu, ka ir iespēja apgūt papildu eksaktos priekšmetus kā  izvēles priekšmetu, ko arī iesaku darīt.

Mans padoms Tev, ja vēlies būt komercis – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir īpaša skola un tā ir iespēja radoši izpausties, tādēļ izvērtē rūpīgi un  esi gatavs lielam piedzīvojumam!

2020.gada 25. maijs.

12.kom. skolniece Nikole Hera Bunce

 

Mūsdienās pasaule mainās ļoti strauji, un  laikmets nepārtraukti izvirza prasību apgūt jaunas prasmes. Ir uzskats, ka personībai jāmācās visu dzīvi, tāpēc ir svarīgi izprast, kas tieši man ir svarīgs, un, balstoties uz to, apgūt nepieciešamās prasmes. 1990. gadā Jelgavas Spīdolas ģimnāzija tika dibināta kā skola ar eksperimentālu raksturu, piedāvājot jaunas izglītības programmas. Laika gaitā tā ir attīstījusies, piesaistījusi aizvien vairāk skolēnu interesi un ieguvusi Valsts ģimnāzijas statusu. 2019. gadā skola  uzsāka darbu jaunās telpās – Sarmas ielā-, lai spētu izglītot vēl vairāk zinātgribošu prātu, tāpēc par Spīdolu noteikti varu apstiprināt A.Tomašūna vārdus, ka ,,skola nav māja vai ēka, bet skola ir ideja”.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija piedāvā trīs atšķirīgas programmas, no kurām mācīties gribošs skolēns var izvēlēties sev piemērotāko – vides, komerczinību vai sociālo zinību izglītības virzienu. Lai arī katras klases mācību programma šķiet ļoti konkrēta un ierobežota, skola sniedz plašas iespējas apgūt visus interesējošos mācību priekšmetus un iesaistīties dažādās mācību aktivitātēs, lai pēc vidusskolas beigšanas ar labām zināšanām varētu veiksmīgi konkretizēt un uzsākt savu turpmāko karjeras ceļu.

Atsaucīgie skolotāji, darbinieki un skolēni Spīdolā rada brīvu, radošu un demokrātisku gaisotni, kur papildu mācībām iespējams attīstīt savas kreatīvās vēlmes un talantus dažādu projektu ietvaros. Tādas iespējas kā skolēnu mācību uzņēmuma izveidošana, pasākumu rīkošana, dalība konkursos, iesaistīšanās skolas parlamentā, skolas tradīciju turpināšana un citas skolēnu ierosinātas iniciatīvas paver papildu iespējas attīstīt nākotnē svarīgas un noderīgas prasmes un sniedz ieskatu turpmākajā dzīvē. Kā arī, vēršoties pie jebkura skolotāja – sava vai pat sveša –, iespējams smelties iedvesmu, rast atbildes uz dažādiem jautājumiem un realizēt savas idejas.

Baudot skolas unikālo atmosfēru gandrīz ik dienu, esmu kļuvusi uzņēmīgāka, iemācījusies ar vēl lielāku atbildību raudzīties uz saviem pienākumiem un spēt efektīvāk plānot savu laiku, jo skolēni un skolotāji ir ļoti motivēti sasniegt aizvien jaunas virsotnes.  Protams, nekas dzīvē nenotiek ,,pats no sevis”, un būšana Spīdolā nepadara nevienu par pilnīgu personību pašam jāvēlas attīstīties un jātiecas sasniegt izvirzītos mērķus. Skola ir bijusi kā palīgs, kas nodrošina manu vērtību un prioritāšu kristalizēšanos. Spīdolas sniegtā brīvība jāizmanto tā, lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu un priekšrocības savas personības turpmākajai attīstībai arī nākotnē, jo šis process nekad nebeigsies.

Daudziem skolēniem ir vēl kāds neatklāts talants un spējas, ko izkopt, un, manuprāt, Spīdola ir vieta, kur iespējams attīstīt savas stiprās puses – ja tās nepamanīsi Tu pats, tad Tavi skolotāji noteikti būs pietiekami acīgi! Galvenais ir nebaidīties no jauniem izaicinājumiem; lai arī cik grūti un sarežģīti tos būtu kādā brīdī pārvarēt, tie papildina zināšanas un pieredzes bagāžu turpmākajai dzīvei, kas kādā brīdī, visticamāk, būs noderīga.

2020.gada 25.maijā.

12.komerckases skolniece Ieva Bane

Par skolu

„Skola nav ēka, bet gan ideja,” teicis Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pirmais direktors Andris Tomašūns. Un tik tiešām! Ideja par mācību iestādi, kurā bērns jūtas harmonijā ar sevi, vietu, kurā katrs var izvēlēties sev piemērotāko izglītības ceļu, nemitīgi pilnveidoties un būt radošs, cauri gadu mijām un nu jau astoņām ēkām nav zudusi. Kur nu! Vēl pat augusi!

Mūsu skolas patiesi skaistais un brīnumainais ceļš aizsākās, kad es vēl nemaz nebiju dzimusi- tāltālajā 1990. gadā – ar Latvijas Kultūras fonda iniciatīvu un radošās inteliģences – profesora Ilmāra Lazovska un dzejnieka Imanta Ziedoņa – ideju, kas uzausa reizē ar atmodas dziesmām un vēlmi radīt modeli labākai apmācībai vidusskolā.  Un tā 1990. gada 1. septembrī, Spīdolas skolas pirmā direktora vadīti, skolēni uzsāka mācības kā jaunie spīdolieši.

Gadu gaitā jautājums – kas tu gribi būt? – ir teju vai kļuvis par biedru vairumam skolas vecuma bērnu. Savukārt uzskati par to, kas būtu vislabākais un noderīgākais katra skolēna nākotnei, pastāvīgi mainās. Te nu mēs nākam Tev palīgā! Spīdolas ģimenes lepnums un reizē tās lielākais izaicinājums ir piedāvāt Tev būt vislabākajam sev. Esi radošs, aktīvs un varbūt reizēm nedaudz pārdrošs? Soči Tevi jau gaida! Vai varbūt esi dzimis līderis, sapņo par savu biznesu un jau kopš pagājušās vasaras esi nocieties īstenot kādu no savām biznesa idejām? Lieliski – būsi laipni gaidīts komerču komandā! Bet, iespējams, vienmēr esi jutis sevī vēlmi pētīt, izzināt, atklāt. Neuztraucies! Pazīstam dabas bērnus, kuri kopā ar Tevi būs gatavi doties visdažādākajos piedzīvojumos.

Ja vēl neesi pārliecināts par savas nākotnes profesijas izvēli, tad zini – pamatskolas gadi ir laiks, kad uzdrošināties! Tev ir iespēja izdzīvot vienu, divas vai pat visas trīs dzīves! Sociālo zinību (SOC.) klase Tev sniegs iespēju izpētīt savas „saknes”, apgūt jaunu valodu, attīstīt skatuves mākslas prasmes un ne tikai! Turpretim komerczinību (KOM.) novirziens Tev dos iespēju ielūkoties biznesmeņa dzīvē, veidojot kvalitatīvu, funkcionālu produktu, aprēķinot finanses un, protams, to pārliecinoši reklamējot! Vides zinību jeb vispārizglītojošā programma Tevi vedīs meža ekspedīcijās, kurās izzināt dabu un veikt dažādus pētnieciskos darbus.

Vai jūti? Spīdolas skolā kopā esam kā viena liela ģimene. Mūs raksturo atraktīvi un atsaucīgi skolotāji, kuri ar prieku palīdzēs ikvienam, kas grib pilnveidoties un kļūt labāki. To varam mēs visi! Mācību stundas aizrauj, rada vēlmi uzzināt vairāk, jo darba procesā tiek pielietotas interaktīvas metodes, lai to padarītu jautrāku un atmiņā paliekošāku. Liela nozīme tiek piešķirta patstāvībai un atbildībai. Arvien biežāk skolēni tiek mudināti darboties grupās, tādējādi veicinot komunikāciju un komandas garu, vienlaikus neaizmirstot par patstāvību un atbildību savā darbā. Tā ir sevišķi svarīga īpašība, kas nepieciešama arī ikdienā, piemēram, ārpusskolas aktivitāšu apvienošanai ar skolas dzīvi. Laika un darbu plānošana ir bijis augsti vērtēts visos laikos un nozarēs.

Pačukstēšu vēl kādu jautru nieku. Tāpat kā dažādos svētkos ir savi noteikti rituāli, arī Spīdolas kolektīvs ir izveidojis vairākas unikālas tradīcijas, kas tiek ievērotas vēl šodien. Gadu sākam ar svinīgo pasākumu pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja un gājienu līdz skolai. Atceries – tā bija pirmā augstskola Latvijā! Organizējam arī klašu saliedēšanos sporta dienā Vilcē. Tāpat par godu pašai skolai mums ir Spīdolas dienas pasākums Kultūras namā, kurā tiek apbalvotas aktīvākās klases, skolēni, skolotāji un pateikts paldies cilvēkiem, kas ikdienas Spīdolu veido par arvien labāku vietu tās skolēniem! Manuprāt, tieši šī pasākuma laikā  ikkatrs spīdolietis jūtas lepns un pateicīgs par iespējām, kas viņam dotas.

Esi aktīvs, radošs un nebaidies uzdrīkstēties, jo skolas gadi paskries nemanot. Izmanto katru iespēju – apmeklē visdažādākos interešu izglītības pulciņus, attīsti savus talantus, piedalies konkursos, olimpiādēs, iesaisties skolas sabiedriskajā dzīvē. Dari, lai ir, ko atcerēties, dari, lai pašam ir lepnums par paveikto! Neveiksmes piedzīvo darītāji, taču spēks ir nevis pēc tām padoties, bet gan mācīties un pilnveidoties no kļūdām.

Nu jau skola aizvada savu 30. jubileju. Tā ir negurstoši lepna par ikvienu spīdolieti un, protams, enerģijas pilna turpināt savu krāšņo, panākumiem pilno ceļu jaunās mājās, kurās sagaidīt tieši Tevi!

Ar prieku gaidīsim Tevi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā!

Laura Anna Badūne 9.kom.