Mācības

“Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur.”
Ko neiemācīsies jaunībā, to nepratīsi brieduma gados.

Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas Valsts ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām un ekonomikas zinībām un dabaszinātnēm. Uz šiem vaļiem tiek balstīti gan pamatizglītības programmas, gan vidējās izglītības programmas trīs virzieni un septiņi apakšvirzieni: valodu un sociālais virziens, komercvirziens, vides un dabaszinātņu virziens. Liels akcents mācību procesā tiek likts uz padziļinātu valodu prasmju, sociālo zinātņu, medijprasmju, uzņēmējdarbības pamatu apguvi un vides problēmu izpratni un risināšanu. Visi skolēni no 7.klases iesaistīti radošajā un pētnieciskajā darbībā, karjeras mērķtiecīgā izpētē un attīstībā, kultūras un mākslas aktivitātēs. Vidusskolā piedāvājam apgūt Valsts aizsardzības mācību, ikvienam piedāvājam iespēju darboties mākslinieciskā pašdarbībā, līdzdarboties Skolēnu parlamentā un piedalīties skolas dzīves organizēšanā. Strādājam, lai skolas absolventi būtu sagatavoti tālākai izglītībai un veiksmīgai savas karjeras veidošanai.