Mācību līdzekļi

Mācību grāmatu un darba burtnīcu saraksti 2021./2022. mācību gadam:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Izglītības un zinātnes ministrija pilnībā nodrošina Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnus ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Par nepieciešamiem individuāliem mācību piederumiem mācību priekšmetu skolotāji informē mācību gada sākumā.

Individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām] (Izglītības likums)

7. klasēm

8. klasēm

9. klasēm

10.kom klasei

10.soc klasei

10.v klasei

11.kom klasei

11.soc klasei

11.v klasei

12.kom klasei

12.soc klasei

12.v klasei