Starptautiskā Bakalaurāta MYP (vidējā posma programma)

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Kopš 2021.gada Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija piedāvā apgūt pasaulē plaši pazīstamu Starptautiskā Bakalaurāta vidusposma programmu, kas integrērta Latvijas izglītības programmas standartā, izmantojot bilingvālu mācīšanās metodi. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas oficiāli akreditēta izglītības iestāde (IB World School) ar tiesībām īstenot IB MYP – Starptautiskā Bakalaurāta programmu vidusposma izglītībā 7.-10.klasē. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir vienīgā vispārējās izglītības iestāde Zemgalē, kas realizē Starptautikā Bakalaurāta MYP programmu.

Ģimnāzija plāno piedāvāt arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (Diploma Progranmme) vidusskolas posmā.

Jelgava Spidola State Gymnasium is a candidate school* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy- a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.

VIDEO:

Starptautiskā Bakalaurāta filozofija

Starptautiskā Bakalaurāta programmu vidusposma izglītībā (IB MYP) pārrauga Starptautiskā Bakalaurāta organizācija, kuras mērķis ir attīstīt zinātkārus, gudrus un atbildīgus jauniešus, kuri spēs veidot labāku un mierpilnāku pasauli, izprotot un cienot kultūru daudzveidību.

Šī programma mudina skolēnus visā pasaulē kļūt par aktīviem, līdzjūtīgiem cilvēkiem, kas mācās mūža garumā,  saprot un ar izpratni raugās uz cilvēku dažādību un viedokļu atšķirību.

Ticot kopīgam mērķim, IB organizācija mērķtiecīgi strādā ar skolām, sadarbojas ar pašvaldībām un starptautiskām organizācijām, un nepārtraukti pilnveido mācību programmas ar vienotu kritēriju un vērtējumu sistēmu.

https://www.ibo.org/

Vineta Šrama

IB MYP coordinator
vineta.srama@izglitiba.jelgava.lv

Starptautiskā Bakalaurāta vidusposma programmā IB MYP

 

  • Centrā ir skolēns
  • Zinātniski pamatotas mācīšanas un mācīšanās pieejas
  • Mācības balstītas uz konceptiem (vispārīgiem jēdzieniem) globālā kontekstā
  • Individuālais vai sabiedriskais kopienas projekts
  • 8 jomu priekšmeti angļu valodā /bilingvāli pēc IB metodikas
  • Globāli domājošs un atbildīgs cilvēks

Mācību prugramma

Starptautiskā Bakalaurāta MYP komanda

 

Vineta Šrama

Language & Literature Latvian

Līga Horgana

Language & Literature Latvian

Community Project

Ilze Laurinaite

Language & Literature English

Otto Tabuns

Language & Literature English

Tatjana Ozola

Language Acquisition Russian

Ingrīda Millere

Language acquisition German

Anna Pētersone

Language acquisition French

Evelīna Strelēvica

Mathematics

Alma Plivča

Sciences Biology

Joe Horgan

Individuals and Societies

Anda Birģele

Arts Visual Art

Design

Signe Sirmā

Physical & Health Education

Regīna Sēle

Service as Action

 

JSVĢ_pamatizgl_programma_7-9_IB MYP (7-10)

Admission Policy

Assessment Policy

Inclusion and Special Needs Policy

Academic Honesty