Projekti

Projekta nosaukums Darbības laiks Sadarbības partneri /
valstis
“Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (Erasmus+ KA3  Nr.4-33/15) 2015.g februāris –
2018.g. janvāris
Somija, Zviedrija

 “Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with practice” (Uzņēmējdarbības iemaņu apguve)(Erasmus+ KA2 pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts 2016-1-EE01-KA219-017344_3)

01.09.2016. –
31.08.2018.
Igaunija,
Itālija,
Islande
” Internationalisation of Work Based Learning in the AgriBusiness Sector (Uz darbu balstītas izglītības internacionalizācija agrobiznesa sektorā) Nr: 2016-1-IT01-KA202-005461
 01.11.2016.- 31.10.2018.  Latvija, Spānija, Slovākija, Itālija
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001) 01.03.2017.- 31.05.2022.  
“Centrālbaltijas uzņēmējdarbība bez robežām (CBEwB)”(INTERREG Centrālbaltijas projekta programma CB276 CBEWB) 01.09.2017. –
31.08.2018.
Somija,
Zviedrija,
Igaunija
 “Hooked on Maths” (ERASMUS+ KA 2 No.2017-1-LV01-KA219-035451) 01.09.2017. –
31.08.2019.
Itālija,
Polija
 “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Izglītības attīstības centra (IAC) projekts Nr.S-LG750-17-GR-080) 2018.gada janvāris – 16 Latvijas skolas
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 2018.gada 1.septembris  
“Crouddreaming: Jaunieši kopīgi veido digitālo kultūru (CDDC)”  (Projekts Nr. 604517-EPP-1-2018-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN tiek īstenots Eiropas Komisijas “Erasmus +” programmas ietvaros ) 15.01.2019.- 20.02.2021. Latvija, Horvātija, Itālija, Grieķija,  Beļģija, 400 vidusskolēni katrā valstī
“Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) no 2019.gada novembra līdz 2021.gada oktobrim.  Uzdevumi.lv un

6 Latvijas skolas

,,Digitālā mācību līdzekļa izstrāde starpdisciplināra mācību procesa īstenošanai par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu Latvijā” Digitālais mācību un metodiskais līdzekli par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu paredzēts starpdisciplināra temata „Pētījums mežā” sekmīgai īstenošanai 8. – 9. klasēs, to izmantojot ģeogrāfijas, bioloģijas, kā arī matemātikas un datorikas mācību priekšmetu apguvei. aprobācija  05.04.2021.- 05.06.2021. Latvijas Valsts meži un 3 Latvijas skolas:
Rīgas Teikas vidusskola,
Rīgas Anniņmuižas vidusskola, JSVĢ
“Skolēnu iesaiste: Līdzdalīgā budžetēšana Latvijas skolās”  Projektu organizē Biedrība “Sabiedrība par atklātību – DELNA” ar Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas atbalstu. Projekta rezultātā noorganizēts projektu konkurss ‘’Īsteno savu ideju skolā’’ un saņemts līdzfinansējums sporta zonas labiekārtošanai 30.09.2020.- 15.01.2021. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – DELNA” un 6 Latvijas skolas
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
( Nr. 8.3.4.0/16/I/001 )