Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Publikācijas:

15.02.2023. – Dizaina un tehnoloģiju stunda

01.02.2023. – Austras raksti

11.10.2021. – Skolas soma

27.09.2021. – Ekskursija uz “Austras rakstiem”

04.06.2021. – Mācību ekskursija pēdējā skolas dienā!

29.05.2021. – “Dabas ritmi”

24.05.2021. – „Latvijas skolas soma”

05.03.2021. –“Vai viegli būt jaunam?”

20.10.2020. – Mana 9.kom. klase Lielvārdē muzejā

20.10.2020. – Komerču virziena mācībstundas.

27.09.2020. – Senvēstures ekspedīcija

25.09.2020. – Latvija no neatkarības idejas līdz realitātei

09.12.2019. – 9.kom. klases ekskursija uz Lielvārdi un Skrīveriem.

13.11.2019. – TĒRVETE

28.10.2019. – Karjeras nedēļā Jelgavas Tipogrāfijā.

28.10.2019. – Latvijas skolas soma

03.10.2019. – Elektrum Energoefektivitātes centrs

25.03.2019. – Mācību ekskursija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

04.02.2019. – Ekskursija uz Latvijas Kara muzeju un Latvijas banku

18.12.2018. – Ekskursija uz Rīgu projektā ,,Skolas soma”

18.12.2018. – Izstāde Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā

21.11.2018. – “Skolas soma”

14.11.2018. – “Skolas somas” aktivitāte

09.11.2018. – Ar ”Skolas somu” uz medicīnu…

12.10.2018. –  “Skolas soma”

09.10.2018. – “Skolas soma”