Karjeras atbalsts

KAA_pasakumu_plans_JSVģ_2021_2022

 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija no 1.03.2017. – 31.12.2020. piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 Projekta darbību īstenošanas laiks 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupas ir valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Sadarbības partneri:

  1. Valsts izglītības satura centrs (VISC);
  2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;
  3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Projekta aktivitātes:

  1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
  3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu – karjeras konsultantu un karjeras atbalsta speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
  4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu – SkillsLatviaEuroSkills un WorldSkills – organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
  5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos sagatavošana un dalības nodrošināšana starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos WorldSkills un EuroSkills.
  6. Karjeras atbalsta pasākumu – karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšna projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Pārskats par Projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem no 2017.gada marta līdz 2017.gada maijam 

Pārskats par Projekta ietvaros veiktajiem pasākumiem no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada maijam

Publikācijas:

03.04.2019. – Konference “Veiksmīgs uzņēmums, veiksmīga karjera”

01.04.2019. – Marta mēneša karjeras pasākumi

04.02.2019. – Karjeras pasākumi

22.02.2018. – Nepalaid garām!!

19.01.2018. – Iedvesmas stunda “Karjeras izvēlēs ceļš” ar Edgaru Liporu

17.01.2018. – Caunītes

14.10.2017. –  Tikšanās ar MĀRI OLTI

15.06.2017 – Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

27.04.2017 – Cepu, cepu kukulīti…

11.04.2017 – Karjeras atbalsta projekts

10.04.2017 – Karjeras atbalsta projekts