Hooked on Maths

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ir uzsākusi realizēt Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA2 projektu HOOKED ON MATH (projekta Nr.2017-1-LV01-KA219-035451). Projekts ilgst no 2017.gada septembra līdz 2019.gada augustam. Iesaistītās dalībvalstis: Itālija, Polija, Latvija. Jelgavas Spīdolas ģimnāzija ir koordinējošā skola. Projekta laikā ir paredzētas skolēnu un skolotāju vizītes katrā valstī. Projekta rezultātā tiek izstrādāts metodiskais materiāls – e-grāmata, kurā tiek apkopoti mācību materiāli matemātikā un dabaszinātnēs, kā arī spēle par matemātikas un dabaszinātņu nepieciešamību turpmākajā karjeras dzīvē.

Pirmā projekta aktivitāte – konkurss par projekta logo. Aicinām visus skolēnus aktīvi iesaistīties projekta logo izstrādē. Vēlams logo izstrādāt izmantojot IT tehnoloģijas un savus variantus iesniegt skolotājai Ritmai Tīrumniecei līdz 2018.gada 10.janvārim. Katra dalībvalsts arī iesaistās projekta logo izstrādē. Pēc darbu iesniegšanas termiņa beigām visus logo varēs apskatīt un nobalsot par interesantāko piedāvājumu. PIEDALĀMIES UN ESAM AKTĪVI!

Mācību materiāls: E-BOOK

Publikācijas:

19.12.2017 Projekts
 06.02.2018. Projekts