Metodiskais centrs

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
metodiskais centrs

Spīdolas ģimnāzija metodiskā centra funkcijas sāka īstenot 2019./2020.mācību gadā. Skolas kolektīvam vienmēr svarīgi ir bijis dalīties savā pieredzē un mācīties no citiem. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un motivē skolēnus. Mēs kā skola vēlamies iedvesmot un motivēt citus skolotājus mūsu pilsētā, reģionā, valstī un pasaulē.

Metodiskā centra darbu koordinē
direktores vietniece Vineta Šrama:
tālrunis 63029211;
e-pasts: vineta.srama@gmail.com

 

Profesionālās pilnveides piedāvājums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija uzsāk lekciju ciklu skolotāju profesionālās pilnveides programmā

“Izpratnes un attieksmes veidošana par akadēmisko godīgumu kā demokrātiskas sabiedrības pamatvērtību starpdisciplinārā skolas izglītības procesā sadarbībā ar sociālo un pilsonisko mācību jomu”.

Lekciju ciklā paredzēti 3 moduļi, par katru no tiem dalībnieki saņems apliecinājumu par profesionālās kompetences pilnveidi. Dalībnieki var apmeklēt gan daļēju, gan visu lekciju ciklu.

6.oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Baltijas drošības fonds sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecību un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju aicina skolotājus, bibliotekārus un citus izglītības darbiniekus apmeklēt lekciju

“Vēstures izjaukšana: kā sociālie tīkli un internets mainījuši izpratni par pagātni?”

Lektors Džeisons Steinhauers (ASV)

Lekcija notiks Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
2023.gada 6.oktobrī no 15.00 – 16.30
Angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā