Meistarklases

Meistarklases

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogi regulāri vada meistarklases par aktuālām tēmām gan savas, gan citu Latvijas novadu skolotājiem, veicinot ikviena pedagoga iespēju pilnveidot profesionālo meistarību.

2022.-2023.m.g.:

  1. Vēstures un sociālo zinību skolotājas Baibas Atmanes meistarklase JSVĢ un novada skolotājiem “Mācību stunda par drosmi”.
  2. Skolotājas Evelīnas Strelēvicas meistarklase skolotāju, skolēnu un vecāku labbūtībai “Mīlestības 5 valodas”.
  3. Sporta un veselības jomas skolotāju Kristapa Vēja- Āboliņa un Jāņa Riharda un metodiskā centra vadītājas Vinetas Šramas meistarklase  skolotājiem un direktora vietniekiem audzināšanas jomā Starpdisciplināra mācību stunda mežā”.

2021.-2022.m.g.:

  1. Skolotāju Intas Jorniņas, Dzintras Aplokas un Margitas Jirgensones izstrādātais materiāls “Mana ekonomika” sadarbībā ar Latvijas Banku un citiem Latvijas pedagogiem. Meistarklases materiāli. 
  2. Konkursa “Biznesa pasakas ar laimīgām beigām” norises organizācijas pieredze skolā. Meistarklases materiāli.
  3. “Vērtēšana kā pašvadītas mācīšanās sastāvdaļa”. Meistarklases materiāli.
  4. Medijpratības satura integrācija sociālajās zinībās, fakultatīvās nodarbībās un kursā Mediju pamati. Meistarklases materiāli.
  5. Snieguma līmeņa apraksti kultūras izpratnes un mākslas jomā. Meistarklases materiāli.
  6. Tiešsaistes radošā darbnīca “Komiksu izmantošana darbā ar jauniešiem”. Meistarklases materiāli.  Video
  7. Tiešsaistes radošā darbnīca par “Phet simulāciju izmantošana dabaszinātņu mācību priekšmetu stundās” E-prasmju dienas ietvaros. Meistarklases materiāli.