“Tava klase”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ritmas Tīrumnieces veidotos mācību video angļu valodas nodarbībām 9.klasē  atradīsiet šeit:

N.p.k. Nodarbības tēma Saite
1. Reading Strategies https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_001/
2. Listening Strategies https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_002/
3. Vocabulary Practice https://www.tavaklase.lv/programma/sc_09_anglu-valoda_005/
4. Types of Questions https://www.tavaklase.lv/programma/sc_09_anglu-valoda_008/
5. Reported Speech https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_009/
6. Common Mistakes https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_012/

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Joseph Jack Horgan veidotos mācību video angļu valodas nodarbībām 12.klasē atradīsiet šeit:

N.p.k. Nodarbības tēma Saite
1. Pašvadīta mācīšanās https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_001/
2. Vēstules rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_002/
3. Kā patstāvīgi uzlabot savas runāšanas prasmes https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_003/
4. Angļu valodas CE runāšanas daļa https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_004/
5. Lasītprasme https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_005/
6. Veselība. Informācijprasmes. https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_006/
7. Klausīšanās https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_007/
8. Domraksta plānošana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_008/
9. Domraksta rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_009/
10. Darba intervija https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_010/
11. Valodas lietojums https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_011/
12. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_012/
13. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_013/
14. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_014/