Profesionālās pilnveides piedāvājums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rīkotie
pedagoģiskās kompetences profesionalitātes pilveides pasākumi
2023.-2024.m.g.

Datums
Laiks
Mērķauditorija Kursu programma/ tēma Lektors
Pieteikšanās
saite
06.10.2023
15.00-16.30
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu 7.-12.kl.) pedagogiem. Lekcija un diskusija
“Sociālo tīklu un interneta ietekme uz pagātnes izpratni”
 (I modulis)
Izpratnes un attieksmes veidošana par akadēmisko godīgumu kā demokrātiskas sabiedrības pamatvērtību starpdisciplinārā skolas izglītības procesā sadarbībā ar sociālo un pilsonisko mācību jomu. (4h)
Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Anotācija
 Džeisons Steinhauers
(ASV)
angļu valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu
SAITE
24.10.2023
9.00-14.00
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu 1.-12.kl.) pedagogiem. Seminārs un praktiska nodarbība
Mežs kā mācību vide, sttarpdisciplināras mācību pieejas veidošanai.Daudzveidīgas mācību aktivitātes un metodiskie paņēmieni starpdisciplināru tematu plānošanā un realizēšanā āra nodarbībās dabā sadarbībā ar dabaszinātņu un/vai veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomu. (8h)
Norises vieta:
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
(Sarmas iela 2), (1h);
Spīdolas mežs (4h)
Jelgava
AnotācijaSemināra materiāli
Kristaps Vējš-Āboliņš,

Vineta Šrama,

Sibilla Gedvila,
JSVĢ

SAITE
07.11.2023.
15.30-17.00
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu 7.-12.kl.) pedagogiem. Lekcija
 (II modulis)
Izpratnes un attieksmes veidošana par akadēmisko godīgumu kā demokrātiskas sabiedrības pamatvērtību starpdisciplinārā skolas izglītības procesā sadarbībā ar sociālo un pilsonisko mācību jomu. (3h)
Norises vieta:
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas iela 2, Jelgava
Anotācija
Otto Tabuns, Jozeph Jack Horgan (JSVģ)  SAITE
27.11.2023.
15.00-17.00
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu (dažādu vispārizglītojošo mācību priekšmetu 7.-12.kl.) pedagogiem. Seminārs

“ChatGPT un mākslīgā intelekta rīku ietekme uz izglītības procesiem”

 (III modulis)

Izpratnes un attieksmes veidošana par akadēmisko godīgumu kā demokrātiskas sabiedrības pamatvērtību starpdisciplinārā skolas izglītības procesā sadarbībā ar sociālo un pilsonisko mācību jomu.

Norises vieta: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (Sarmas iela 2, Jelgava)

Anotācija

Ēvalds Urtāns
Ventspils augstskolas docents, mākslīgā intelekta pētnieks
 SAITE
04.12.2023.

15.30-17.00

Visi pedagogi Meistarklase
“Mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā un skolotāja darbā” . (2h)
Norises vieta:
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas iela 2, Jelgava
Anotācija
Evija Mirķe
Ph.D Sociālajās zinātnēs
Pētniece, Dizaina un Tehnoloģiju skolotāja
 SAITE
18.12.2023.
15.30-17.00
Visi pedagogi Meistarklase

ASV vēstnieka kundzes vadīta meistarklase un dalīšanās pieredzē.
“Kopīgais un atšķirīgais mācību metodēs ASV un Latvijas izglītības sistēmās”.(2h)

Norises vieta:
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas iela 2, Jelgava

Anotācija

ASV vēstnieka kundze SAITE
         

 

Par kursiem var vienoties ar direktores vietnieci Vinetu Šramu:
tālrunis 63029211;
e-pasts: vineta.srama@gmail.com