Internationalisation of Work Based Learning in the AgriBusiness Sector

IWBLabs

Spīdolas ģimnāzija ir piekritusi iesaistīties starptautiskā projekta IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector) aktivitātēs. Tajā jau piedalās Latvijas, Spānijas, Slovākijas un Itālijas organizācijas, kas cieši saistītas ar topošo agrobiznesa speciālistu izglītošanu un pieredzējušu lauksaimnieku profesionālo pilnveidi. Projekta vadošais partneris ir no Itālijas, bet LLU (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) pārstāv mūsu valsti. Šis starptautiskais projekts piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās uz darba vidi. Jauniešiem projekts sniegs iespēju izglītības iestādē iegūtās agrobiznesa zināšanas un prasmes pilnveidot virtuālā praksē ārvalstu agrobiznesa uzņēmumos, iepazīt pašmāju un ārzemju veiksmīgāko uzņēmēju pieredzi, bet uzņēmējiem- reklamēt sevi starptautiskā vidē.

http://www.llu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2017/internationalisation-of-work-based-learning-in-the