Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija (turpmāk – skola) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.jsvg.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Skolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Skolas mājas lapā tiek ievietotas vietnes “YouTube” saites ar skolas veidotiem videomateriāliem. Iepriekš minētajiem materiāliem nav pieejami subtitri, tādēļ lai šie materiāli kļūtu piekļūstamāki, tiks pievienoti video apraksti.
  • Tīmekļvietnes lapas html koda līmenī nav sadalītas galvenajos pamatstruktūras elementos. Lapas tiks pārtaisītas, lai informācija tiktu sadalīta vairākos satura blokos.
  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Pietuvinot tīmekļvietnes lapas tekstu uz ekrāna redzamie elementi un informācija pazūd ārpus tā. Lai lapas būtu pārskatāmākas, tiks nodrošināta iespēja mainīt teksta izmērus tā, lai lapas būtu pārskatāmas.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 02.05.2023. Izvērtēšanu veica Mārtiņš Dunajevs, Datortehniķis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa