Humanitārā un sociālā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā virziena programma 

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2024.g. 1.septembri: