Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2024.g. 1.septembri: