Profesionāli orientētā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientēta virziena programma
(komerczinības)

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2024.g. 1.septembri: