Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma

Skolēniem, kuri mācības 7.klasē uzsāk sākot ar 2024.g. 1.septembri: